Muzeum
29.08.2013

Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum nowej kadencji

fot. Marek Łoś/Muzeum Historii Żydów Polskich

29 sierpnia w muzeum odbyło się posiedzenie nowej Rady Muzeum powołanej 11 lipca 2013 r.uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. W jej skład weszli wybitni przedstawiciele kultury, nauki i życia publicznego oraz reprezentanci darczyńców muzeum. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli przedstawiciele wszystkich założycieli muzeum: Małgorzata Omilanowska, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

Podczas spotkania prezydent Wojciechowicz wręczył nominacje członkom rady, dziękując  im za gotowość do pracy na rzecz muzeum i podkreślając znaczenie ich zaangażowania i doświadczenia. Rada wybrała swojego przewodniczącego, którym został Marian Turski, pełniący tę funkcję także w radzie poprzedniej kadencji. Rada omówiła i nie zgłosiła zastrzeżeń do planu działań muzeum na rok 2013, zapoznała się też z kluczowymi wydarzeniami i procesami mającymi miejsce w muzeum.

Skład Rady Muzeum jest dostępny TUTAJ.