Edukacja

Spacery edukacyjne dla szkół

Spacery edukacyjne po żydowskiej Warszawie:

1. Warszawa jest moja i ja jestem jej – Warszawa Janusza Korczaka

Biografia Janusza Korczaka pokazana poprzez miejsca, w których żył i pracował. Uczniowie odwiedzają miejsca związane ze znanym pisarzem i pedagogiem. Poznają jego biografię i podstawowe zasady, którymi kierował się w pracy z dziećmi.

Adresaci: klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przy ul. Jaktorowskiej 6 (Dom Dziecka nr 2, dawny Dom Sierot Janusza Korczaka).

2.Historia zamknięta w słoiku” – Warszawa Ireny Sendlerowej

Biografia Ireny Sendlerowej pokazana w przestrzeni miasta. Podjęcie problemu ratowania dzieci żydowskich i ich ukrywania po aryjskiej stronie. Omówienie postaw Polaków wobec żydowskich współobywateli, przywołanie postaci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Adresaci: klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przy kościele św. Wojciecha, róg ul. Wolskiej i Sokołowskiej.

3. Warszawa Juliana Tuwima

Warszawa Juliana Tuwima to nie tylko międzywojenne kawiarnie, gdzie przesiadywał w gronie skamandrytów, kabarety z jego przebojami i skeczami, redakcja „Wiadomości Literackich”, ale także Warszawa ludu, którego język genialnie odtworzył w „Kwiatach polskich”. Spacer po tuwimowskich miejscach Warszawy przypomni uczniom twórczość i życie poety – mistrza polskiej mowy, syna żydowskiej rodziny, genialnego tłumacza poezji rosyjskiej.  Spacer pokaże dawną Warszawę, stolicę odrodzonej Polski, opiewanej, a potem z goryczą krytykowanej przez skamandrytów.

Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Wareckiej i ul. Nowy Świat.

4. Spacer detektywistyczny „Hilary” śladami Julina Tuwima w Warszawie

Podczas spaceru – zabawy detektywistycznej – młodsi uczniowie przypomną sobie popularne wiersze Tuwima, poznają podstawowe fakty z życia poety oraz odkryją  „ślady tuwimowskie” w Warszawie. Co pan Hilary ma wspólnego z Julianem Tuwimem? Gdzie urodził się poeta? Który wiersz Tuwima opowiada o współpracy? Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Adresaci: klasy IV-VI szkoły podstawowej, możliwe jest przeprowadzenie krótszej wersji spaceru dla klas II-III szkoły podstawowej

Spacer rozpoczyna się w Ogrodzie Saskim przy fontannie Henryka Marconiego.

4. Małe getto

Spacer prowadzi uczniów przez część warszawskiego getta, która znajdowała się na południe od ówczesnej ul. Leszno (obecnie Al. Solidarności). W trakcie spaceru uczestnicy dowiedzą się, jakie instytucje znajdowały się w tej części zamkniętej dzielnicy żydowskiej, jak jej mieszkańcy starali się przetrwać terror zorganizowany przez okupanta oraz będą mogli zobaczyć ślady upamiętniające małe getto, które zostało ostatecznie zlikwidowane latem 1942 r.

Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przy ul. Złotej 62, w podwórku.

5. Powstanie w getcie warszawskim

19 kwietnia 1943 r. w getcie warszawskim rozpoczęło się powstanie. Spacer przybliży wydarzenia tamtego okresu oraz opowie o miejscach i powstańcach. Spacer obejmuje rejon najsilniejszych walk obu podziemnych organizacji – Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. Kończy się przy budynku Muzeum Historii Żydów Polskich, na wprost Pomnika Bohaterów Getta wzniesionego w 5. rocznicę wybuchu powstania.

Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przy ul. Długiej 52, przy budynku Arsenału.

6. Śladami bohaterów książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Spacer śladami bohaterów getta warszawskiego odbywa się na terenie Muranowa. Uczniowie poznają historię powstania w getcie warszawskim i losy jego bohaterów. Zwiedzą najważniejsze miejsca pamięci związane z warszawskim gettem. Zapoznają się ze wspomnieniami, tekstami literackimi i fotografiami.

Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przed wejściem głównym do Muzeum Historii Żydów Polskich.

7. Życie codzienne w warszawskim getcie

Jak wyglądało życie codzienne w getcie warszawskim? Spacer z przewodnikiem wzdłuż dawnej ulicy Leszno, niegdyś pełnej gwaru i ruchu ze względu na usytuowane tam teatry i artystyczne kawiarnie. To właśnie w tym miejscu koncertował Władysław Szpilman, bohater filmu „Pianista" i śpiewały Wiera Gran oraz Marysia Ajzensztadt – „słowik warszawskiego getta”. Spacer przywraca pamięć o świecie, który skończył się wraz z zagładą getta.

Adresaci: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przy ul. Andersa 1,  róg Al. Solidarności, przed wejściem do kina Muranów.

8. Odkryj Muzeum Historii Żydów Polskich i miejsca pamięci Muranowa

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało w sercu przedwojennej dzielnicy północnej, przed II wojną światową w większości zamieszkałej przez warszawskich Żydów. Tutaj właśnie toczyło się powstanie w getcie warszawskim, którego 70. rocznicę obchodzono w tym roku. Spacer obejmuje odkrywanie historii dzielnicy poprzez znajdujące się na Muranowie miejsca pamięci i pomniki oraz wizytę w budynku Muzeum, którego unikalna architektura łączy się z historią miejsca.

Adresaci: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Spacer rozpoczyna się przy ul. Stawki, przy Pomniku Umschlagplatz.

Oferta obowiązuje od 16 września 2013 r. do 28 czerwca 2014 r.

Wszystkie zajęcia z niniejszej oferty są bezpłatne.

Patronat:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię - logotyp

 

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Zajęcia edukacyjne odbywają się bezpłatnie dzięki wsparciu:

Logotypy sponsorów