Muzeum

Wystawa główna Muzeum Historii Żydów Polskich będzie gotowa w czerwcu przyszłego roku

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Prace przy produkcji i instalacji wystawy główna Muzeum Historii Żydów Polskich trwają pełna parą i przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ich zakończenie zaplanowano na połowę czerwca 2014r. Budżet wystawy głównej został skompletowany jeszcze w 2012r. przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, dzięki wsparciu darczyńców z całego świata. Zgromadzone środki  w wysokości 140 milionów złotych zabezpieczają wszystkie koszty związane z produkcją i instalacją wystawy. Władze polskie ustalają termin oficjalnego otwarcia muzeum, które ma być wydarzeniem dużej rangi międzynarodowej.

Instalacja wystawy rozpoczęła się z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnie planowanego terminów. Było to spowodowane problemami technicznymi związanymi z ukończeniem i adaptacją budynku na potrzeby Wystawy.

Gotowość techniczna wystawy głównej muzeum jest czynnikiem koniecznym do  wyznaczenia terminu uroczystego otwarcia muzeum. Ze względu na rangę tego wydarzenia data oficjalnego otwarcia muzeum jest ustalana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konsultacji z pozostałymi partnerami projektu oraz Kancelarią Prezydenta RP i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Muzeum Historii Żydów Polskich to największe partnerstwo publiczno-prywatne w polskim sektorze kultury. Strona publiczna – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Warszawa  - sfinansowały budowę i wyposażenie siedziby Muzeum (kosztem ok.  180 mln złotych). Wspólnie przekazują również coroczną dotację  pokrywająca większość budżetu operacyjnego muzeum. Partner prywatny - Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – dzięki wsparciu darczyńców z całego świata – finansuje i produkuje wystawę główną Muzeum, oraz wspiera działalność programową instytucji.

W związku z szeroko zakrojoną działalnością edukacyjno-kulturalną i planowanym uroczystym otwarciem, muzeum zabiega o zwiększenie dotacji na rok 2014 o 8 mln PLN, co umożliwi sprawne funkcjonowanie. Starania te były omawiane m.in. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 25.09.2013r. Należy jednak podkreślić, że starania muzeum o zwiększenie dotacji budżetowej nie mają wpływu na ukończenie produkcji i instalacji wystawy głównej.