Edukacja

Relacja: Seminarium dla edukatorów muzeów żydowskich

W dniach 13-16 października 2013 r muzeum było gospodarzem Educator’s Training Programme – międzynarodowego szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Europejskich Muzeów Żydowskich (Association of European Jewish Museums).

Pierwszego dnia konferencji 19 edukatorów z instytucji polskich i europejskich uczestniczyło w spacerach po żydowskiej Warszawie, a także zapoznało się z historią i ideą Muzeum Historii Żydów Polskich oraz narracją jego wystawy głównej. Podczas warsztatów, edukatorzy muzeum podzielili się swymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców. Jest to szczególnym wy.waniem w okresie, kiedy wystawa główna nie została jeszcze udostępniona publiczności. Drugiego dnia konferencji, bazując na biografii i założeniach pedagogiki Janusza Korczaka, pracownicy działu edukacji muzeum przybliżali uczestnikom sposób, w jaki dorobek „Starego Doktora” zostanie wykorzystany w aranżacji muzealnej przestrzeni dla dzieci „Balagan”. Omówili również obecność postaci Korczaka i pedagogiki korczakowskiej w bieżącej pracy edukacyjnej z dziećmi.

Jednym z celów Stowarzyszenia Europejskich Muzeów Żydowskich jest poprawa wydajności oraz efektywności pracy edukatorów w żydowskich instytucjach kultury. ETP oferuje swoim uczestnikom rozwój w obszarze edukacji oraz możliwość wymiany własnych doświadczeń.

Program szkoleniowy dla edukatorów zajmujących się problematyką żydowską (Educator’s Training Programme) koncentruje się na kluczowych zagadnieniach w dziedzinie edukacji muzealnej dla instytucji kulturalnych podejmujących tematykę żydowską. W ramach czterodniowego szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami treningowymi, jak również uczestniczą w warsztatach oraz wykładach.

Program jest doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń poprzez możliwość przedstawienia nowych projektów oraz innowacyjnych pomysłów w obszarze edukacji muzealnej.

AEJM - logotyp

 

 

Boeing - logotyp

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org