Edukacja
Zgłoszenia do 20.10.2014

Szkoła równego traktowania – program dla nauczycieli

fot. Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Czy wiemy, jak uczyć o inności, tak aby  nawet niechcący  nie krzywdzić? Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole to nie tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi, ale i łamanie polskiego prawa? Pytanie, czy potrafimy na takie sytuacje właściwie reagować i uwrażliwić na nie młodzież.

Nawet w renomowanych placówkach kształcących młodzież na dobrym poziomie w zakresie nauczanych przedmiotów mogą się pojawić sytuacje konfliktowe, w tym dyskryminacja i przemoc rówieśnicza. Za takie zachowania niejednokrotnie odpowiada posługiwanie się uproszczonymi schematami postrzegania rzeczywistości, które choć czasem ułatwią życie, najczęściej prowadzą do tworzenia mechanizmów stereotypizujących określone grupy.

Fundacja Geremka i Otwarta Rzeczpospolita zapraszają nauczycieli do udziału w programie „Szkoła równego traktowania”, który zamierza podjąć te wyzwania.

Nauczyciele w czasie rocznego programu wezmą udział 2 zjazdach szkoleniowych w Warszawie, gdzie nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocy ale będą również mieli możliwość rozwinięcia kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania różnorodnością w placówce oświatowej. W czasie trwania projektu nauczyciele będą pod opieką doświadczonych trenerów.

Przy ich wsparciu będą mieli szansę zaplanować, a potem zrealizować w swoim środowisku lokalnym inicjatywę nawiązującą do tematyki projektu np. warsztaty filmowe, festyn, żywą bibliotekę, spotkania z gośćmi etc. Podsumowanie odbędzie się podczas uroczystej konferencji, którą autorzy „Szkoły równego traktowania” chcą zorganizować w Sejmie.

Program przewiduje również aktywności dla uczniów – w ramach tzw. Letniej Akademii Antydyskryminacyjnej. Nauczyciele otrzymają dyplomy ukończenia kursu szkoleniowego. Placówka, której nauczyciele będą brali udział w projekcie otrzyma odznakę „Szkoły równego traktowania”.

Zgłaszać mogą się nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w terminie do 20 października 2014 r. Nie ma żadnych wstępnych wymagań, a udział w programie jest bezpłatny, należy jedynie wypełnić kwestionariusz na stronie www.geremek.pl. Tam również można znaleźć więcej informacji o programie.