Wspomnienia

Zmarł prof. Feliks Tych

Profesor Feliks Tych był historykiem, pracownikiem Instytutu Historii PAN i przez ponad 10 lat  dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego.  Od 1990 wykładał kolejno na uniwersytetach w Getyndze, Darmstadt, Freiburgu, Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin oraz w Kassel.

Od 1996 roku profesor Tych uczestniczył  w procesie tworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich. Jako przedstawiciel Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny brał udział w opracowaniu naukowego programu Muzeum oraz założeń dla wystawy stałej. Był także członkiem Rady Muzeum.

Feliks Tych był autorem pięciu monografii i 26 tomów publikacji źródłowych. Część z nich ukazała się w przekładach zagranicą (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Japonia). Opublikował  ponad 300 prac w periodykach naukowych oraz w materiałach konferencyjnych w Polsce i za granicą.  W 1990 roku otrzymał  Austriacką Nagrodę Państwową.