Edukacja

Patronat: ZOCHRIM - program readaptacji społecznej realizowany w Areszcie Śledczym w Kielcach

fot. wizyta na Cmentarzu Żydowskim w Krakowie

Program ZOCHRIM ma już pięcioletnią tradycję, a w roku  2015 realizowana jest  już jego V edycja. Został objęty patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

ZOCHRIM to program readaptacji społecznej dla osób pozbawionych wolności, przebywających w  Areszcie Śledczym w Kielcach.  Celem  jego jest rozbudzanie sfery poznawczej, emocjonalnej oraz kształtowanie postaw sprzeciwu przeciwko przejawom antysemityzmu i nietolerancji, aktom ksenofobii i agresji.

Różnorodne formy oddziaływań zastosowane w programie, tj: prelekcje, wykłady, pogadanki, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, spektakle teatralne, koncerty muzyczne, wyjazdy edukacyjne, zwiedzanie zabytków,  są nie tylko źródłem poznania społeczności żydowskiej, jej tradycji religii, dorobku kulturowego, ale także uczą wrażliwości emocjonalnej i stanowią przestrogą przed brakiem tolerancji, która w przeszłości przyczyniła się do holokaustu. Program ma  kształtować  postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, niezależnie od pochodzenia czy koloru skóry, wyznawanej religii, czy światopoglądu. Ma zapobiegać również krzywdzącym stereotypom, przejawom ksenofobii oraz aktom nietolerancji i agresji.

Program ZOCHRIM realizowany jest przy współpracy i dzięki wsparciu następujących podmiotów:

Żydowskie Muzeum GALICJA w Krakowie

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, IPN o/ Łódź,  IPN o/ Lublin

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Zespół muzyczny KELCER KAPELLE

Zespół muzyczny CHMIELNIKERS

Świętokrzyski Ośrodek Edukacji SZTETL im. Majera Małego w Chmielniku

Więcej informacji: Janusz Tusznio, janusz.tusznio@sw.gov.pl