Ogłoszenie
Rekrutacja trwa do 10.08.2016

Oferta pracy: Historyczka/Historyk – specjalista z zakresu historii i kultury Żydów polskich w XX wieku

zdjęcie ilustracyjne = okno
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia
i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Historyczka/Historyk – specjalista z zakresu historii i kultury Żydów polskich w XX wieku

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DNA/HIS

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe Muzeum  (m.in. wystaw, programów naukowych, programów edukacyjno-kulturalnych, wydawnictw) w tym zlecanie w/w czynności na zewnątrz
 • przygotowywanie treści programu naukowego i popularnonaukowego Muzeum  (m.in. wykłady otwarte, konferencje, warsztaty i seminaria naukowe)
 • nadzór merytoryczny nad realizacją programów naukowych  i popularnonaukowych Muzeum
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i akademickimi pod kątem rozwijania programu Muzeum
 • reprezentowanie Muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych
 • wypowiadanie się w mediach na tematy historyczne

Wymagania:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie historii lub pokrewnych nauk humanistycznych
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii i kultury Żydów polskich w XX wieku
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoko rozwinięte umiejętności autoprezentacji
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów)
 • umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie

Mile widziane:

 • znajomość języka jidysz lub hebrajskiego
 • publikacje lub udział w projektach naukowych w języku angielskim
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i przy projektach popularyzujących wiedzę
 • doświadczenie w zdobywaniu i realizowaniu grantów na działalność naukową
 • znajomość innych języków obcych

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze minimum  ½ etatu
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole w instytucji o międzynarodowej renomie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szerokie kontakty międzynarodowe

 

CV wraz z listą publikacji prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl , do 10.08.2016 r.

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny:   DNA/HIS

Z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do  12.08.2016 r.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).”