Ogłoszenie
03.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na oprowadzaniu po wystawie stałej i wystawie czasowej oraz udziale w ewaluacji przewodnickiej

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, polegające na oprowadzaniu po wystawie stałej i wystawie czasowej oraz udziale w ewaluacji przewodnickiej w Muzeum Historii Żydów Polskich.


Zamówienie obejmuje oprowadzanie po wystawie stałej i wystawie czasowej oraz udział w ewaluacji przewodnickiej w Muzeum Historii Żydów Polskich w okresie od  dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia  2017 r.

Zamówienie obejmuje oprowadzanie po wystawie stałej i wystawie czasowej oraz udział w ewaluacji przewodnickiej w Muzeum Historii Żydów Polskich w okresie od  dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia  2017 r. Czynności realizowane będą w formie dyżurów po 5 godzin (obejmujących do 2 oprowadzeń grup po wystawie stałej) lub po 8 godzin (obejmujących do 3 oprowadzeń po wystawie stałej) lub oprowadzania pojedynczych grup.

Zamawiający przewiduje może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia kwoty nie wyższe niż:

  1. 200 zł  (słownie: dwieście złotych) brutto za dyżur 8-godzinny;
  2. 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) brutto za dyżur 5-godzinny;
  3. 100 zł (słownie: sto złotych) brutto za pojedynczą grupę

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ważnego Certyfikatu Przewodnika po wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich. Muzeum Historii Żydów Polskich planuje udzielić zamówienia nie więcej niż 82 osobom, które spełnią kryteria udziału w postępowaniu oraz zaoferują najlepszą cenę.

Kryterium oceny oferty jest w 100% cena.

Miejsce składania ofert

Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
e-mail: enagrodzka@polin.pl

Termin składania ofert: 11 stycznia 2017 r., godzina 12:00.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

Załączniki:

 

Załączniki:
  • Formularz ofertowy
    Pobierz plik 16.62 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT