Ogłoszenie
29.05.2017

Oferta pracy: Konserwatorka / konserwator skóry, papieru i fotografii

zdjęcie ilustracyjne = okno
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich poszukujemy do zespołu osoby na stanowisko:

Konserwatorka / konserwator skóry, papieru i fotografii


Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DZB/KPSF

Opis stanowiska: Konserwatorka / konserwator skóry, papieru i fotografii


Naszą muzealną kolekcję budujemy od 2006 roku, pozyskując obiekty przez zakup oraz w ramach Programów Zbierania Pamiątek w Polsce i w Izraelu. Posiadamy bogaty i zróżnicowany zbiór ponad czterech tysięcy muzealiów związanych z dziedzictwem żydowskim. Naszym zadaniem jest zapewnienie zbiorom prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania, ich inwentaryzacja, konserwacja, digitalizacja oraz opracowanie naukowe.

Jeśli podzielasz naszą pasję do pracy ze zbiorami muzealnymi, cenisz sobie bezpośredni kontakt z ludźmi i chcesz rozwinąć zawodowe doświadczenie w pracy w Muzeum, to czekamy na Twoją aplikację.

Podstawowe obowiązki:

 • samodzielne prowadzenie prac konserwatorskich i badań w pracowni konserwatorskiej muzeum,
 • sporządzanie programów prac konserwatorskich zbiorów i przygotowywanie harmonogramu prac,
 • opracowanie konserwatorskich wytycznych dotyczących zbiorów wypożyczanych, przechowywanych i eksponowanych,
 • prowadzenie dokumentacji prac konserwatorskich w Inwentarzu Elektronicznym Zbiorów,
 • przygotowanie zbiorów do ekspozycji, użyczenia, digitalizacji, filmowania i/lub innego udostępnienia,
 • zapewnienie odpowiednich warunków przenoszenia, eksponowania i przechowywania zbiorów, w tym monitorowanie warunków klimatycznych,
 • koordynacja prawidłowego przygotowywania gablot i elementów wystawienniczych dla zbiorów,
 • okresowa kontrola stanu zachowania wszystkich zbiorów, znajdujących się w muzeum,
 • prowadzenie dokumentacji stanu zachowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie badań specjalistycznych w zewnętrznych laboratoriach,
 • kontrola zaopatrzenia i prowadzenie ewidencji środków chemicznych i materiałów wykorzystywanych w pracowni konserwatorskiej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe tj. konserwacja dzieł sztuki, specjalizacja  papier, fotografia i skóra zabytkowa,
 • minimum roczne doświadczenie w konserwacji zbiorów na podłożu papierowym,
 • minimum roczne doświadczenie w przygotowywaniu planów konserwatorskich,
 • znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej,
 • znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i  wystawiennictwa,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Mile widziane:

 • znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych,
 • znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
 • wiedza dot. przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,
 • znajomośc języka angielskiego min B2.

Oferujemy:

CV prosimy przesyłać na adres.: rekrutacja@polin.pl do dnia 19.06.2017 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DZB/KPSF. Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatkami /kandydatami skontaktujemy się do dnia 19.06.2017 r.

Niniejszym informujemy, że kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w rozmowach zostaną poproszeni o przedstawienie minimum trzech  kontaktów w celu uzyskania referencji oraz przysłanie portfolio minimum trzech samodzielnie zrealizowanych prac konserwatorskich.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)."