Rocznice i święta
4.06.2017

30. rocznica śmierci Natana Rapaporta

Natan Rapaport
Natan Rapaport - drugi z lewej przy pomniku, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

4 czerwca mija 30. rocznica śmierci rzeźbiarza Natana Rapoporta, twórcy pomnika upamiętniającego męczeństwo, śmierć i walkę warszawskiego getta.


W Izraelu, potem w USA zrealizował kilka pomników, m.in. "Zwój Ognia" (1971) w Lesie Męczenników koło Jerozolimy czy "Liberation" (Wyzwolenie) (1985) w Jersey City w stanie New Jersey. Lecz najważniejszym dziełem Rapoporta pozostaje Pomnik Bohaterów Getta.

Wzniesiony staraniem Centralnego Komitetu Żydów w Polsce ze składek organizacji żydowskich oraz społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie został odsłonięty 19 kwietnia 1948 roku w 5. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Rapoport tak pisał o swoim dziele: "Wyznaczyłem sobie podwójny cel. W godny sposób przedstawić żydowskie męczeństwo pod okupacją nazistowską, a szczególnie żydowskie bohaterstwo Bohaterów Getta i partyzantów, podkreślając przy tym jego głęboki sens historyczny oraz jego związek z żydowskim męczeństwem i z żydowskim bohaterstwem w przeszłości. […]. Oto dlaczego przy formowaniu postaci na pomniku unikałem tego co epizodyczne, co przemijające, co tymczasowe, a starałem się podkreślić to, co uniwersalne, co trwałe, co wiecznie-żydowskie. Oto dlaczego postaci bojowników z pomnika przedstawiają i bojowników getta, i żydowskich bohaterów z przeszłości, i tych, którzy jeszcze nadejdą" (tłum. z jidysz Anna Szyba).