Rocznice i święta
20.11.2017

58. rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka

fot. Magda Starowieyska

(...) Dziecko należy chronić przed praktykami, jakie mogą prowadzić do rasowej, religijnej lub wszelkiej innej dyskryminacji. Głosi dziesiąta zasada Deklaracji Praw Dziecka, uchwalonej 20 listopada 1959 r. przez Zgromadzenie  Ogólne ONZ. Jej geneza sięga okresu międzywojennego, kiedy w lutym 1923 r. podjęto uchwałę w sprawie tzw. deklaracji genewskiej przyjętej rok później przez Ligę Narodów.

Idea Deklaracji Praw Dziecka sięga do fundamentalnych praw człowieka, a wnikliwy czytelnik odnajdzie w niej zasady tożsame z pedagogiką korczakowską, stosowaną przez wybitnego pedagoga w okresie międzywojennym i w czasie wojny.

Naczelną zasadą Deklaracji Praw Dziecka jest uznanie, że "ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego", wymaga ono szczególnej troski i opieki ze strony społeczeństwa. 10 zasad stworzono z myślą o tym, by zagwarantować najmłodszym zarówno możliwość partycypacji w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, jak i zwrócić szczególną uwagę na znaczenie dzieci i ich miejsca w społeczeństwach.

Uznawano, że ochrana prawna dzieci jest bezwarunkowa i obejmuje je wszystkie bez różnicy wieku, płci, religii itp. W jej zakres wchodzi prawo do bezpłatnej edukacji podstawowej, objęcia systemem ubezpieczeń społecznych, szczególną opieką w razie potrzeby (dysfunkcja fizyczna lub intelektualna). Szczególnie istotne było podkreślenie konieczności ochrony dziecka przed wyzyskiem i okrucieństwem.

Bez wątpienia jednym z elementów genezy Deklaracji były tragiczne doświadczenia, jakie stały się udziałem dzieci w okresie II wojny światowej.