Muzeum

Stanowisko Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum POLIN
fot. M. Jeżyk / Muzeum Historii Żydów Polskich

Komitet z głęboką troską obserwuje debatę wokół nowych przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.


Dzięki swobodnej dyskusji w wolnej Polsce na najbardziej nawet drażliwe tematy w relacjach polsko-żydowskich, dzięki Muzeum POLIN i wielu innym inicjatywom wizerunek Polski w świecie korzystnie się zmienia.

Obawiamy się, że prawo, które będzie ograniczało tę dyskusję w jakikolwiek sposób, może zrujnować dotychczasowy dorobek w dziedzinie polsko-żydowskiego dialogu i wbrew intencjom autorów ustawy przynieść więcej szkód niż pożytku.

W pełni solidaryzujemy się z oświadczeniem Muzeum POLIN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i apelujemy do Rządu, Parlamentu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o rozwagę.

Członkowie Komitetu Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:

 1. MARCIN ŚWIĘCICKI, Przewodniczący Komitetu, b. Prezydent m. st. Warszawy
 2. ELEONORA BERGMAN, Redaktor w ramach . edycji Archiwum Ringelbluma w Żydowskim Instytucie Historycznym
 3. HENRYKA BOCHNIARZ, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"
 4. GRZEGORZ GAUDEN, b. dyrektor Instytutu Książki
 5. KONSTANTY GEBERT, Publicysta, założyciel miesięcznika "Midrasz"
 6. JERZY HALBERSZTADT, Prezes Fundacji Partnerstwo w Kulturze, twórca i do 2011 r. dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
 7. MACIEJ KOZŁOWSKI, b. Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do Kontaktów z Diasporą Żydowską, b. Ambasador RP w Izraelu
 8. GRAŻYNA PAWLAK, b. Dyrektor Stowarzyszenia ŻIH, Dyrektor Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra
 9. ROMAN REWALD, b. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce
 10. ADAM D. ROTFELD, Profesor, Uniwersytet Warszawski; b. Minister Spraw Zagranicznych
 11. PAULA SAWICKA, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”
 12. KRZYSZTOF ŚLIWIŃSKI, b. Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do Kontaktów z Diasporą Żydowską
 13. GOŁDA TENCER, Dyrektor Fundacji Szalom
 14. AGATA TUSZYŃSKA, Pisarka
 15. RAFAŁ DUTKIEWICZ, Prezydent Miasta Wrocławia
 16. MAREK SAFJAN, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, członek Polskiej Akademii Umiejętności
 17. BARBARA LABUDA, Dr nauk humanistycznych, b. Posłanka, b. Minister, b. Ambasador RP w Luksemburgu, aktywistka społeczna
 18. TOMASZ STAŃKO, Muzyk