Patronat POLIN

"Dziennik z łódzkiego getta” Rywki Lipszyc z Nagrodą Historyczną "Polityki"

8 maja podczas gali zostały przyznane Nagrody Historyczne "Polityki" dla najlepszych autorów i redaktorów książek o najnowszej historii Polski. Spośród pamiętników i wspomnień wydanych w ubiegłym roku nagrodzono "Dziennik z łódzkiego getta" Rywki Lipszyc (Wydawnictwo Austeria), za którego opracowaniem stoi Ewa Wiatr. Muzeum POLIN jest partnerem wydania.


"Dziennik z łódzkiego getta" Rywki Lipszyc to bardzo osobiste zapiski dziewczynki, której okres dojrzewania przypadł na życie w getcie w łódzkim. Rywka pisze o sobie, swoich emocjach, marzeniach, głębokiej i niezachwianej wierze w Boga oraz przywiązaniu do tradycji, a w tle tych relacji prezentuje życie codzienne getta: głód i przydziały żywności, wywózki na roboty, wygląd ulic. Niezwykłość dziennika wyraża się również w tym, że został napisany w języku polskim, pomimo że bliższy był jej był język jidysz i hebrajski.

Książka jest wykorzystywana podczas zajęć edukacyjnych opracowanych przez Muzeum POLIN i umieszczonych na platformie IWitness.
Zajęcia pt. "Wola przeżycia w piekle" prezentują opór cywilny Żydów w gettach na terenie Polski.
Wydanie dziennika było możliwe dzięki wsparciu Koret Foundation, Jewish Family and Children’s Services of San Francisco, the Peninsula, Marin and Sonoma Counties oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

W kategorii prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę odebrał Jerzy Kochanowski za "Rewolucję międzypaździernikową. Polska 1956–1957" (Znak Horyzont) opisującą życie społeczne i polityczne Polski otrząsającej się ze stalinizmu.

Za najlepszy debiut została uznana książka Pawła Brykczyńskiego "Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce" w tłumaczeniu Michała Sutowskiego, opublikowaną przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

W kategorii wydawnictwa źródłowe jury nie przyznało w tym roku nagród.