Patronat POLIN

Finał XV edycji "Pamięć dla przyszłości"

Laureaci konkursu "Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej", w ramach XV edycji programu "Pamięć dla przyszłości", spotkali się na uroczystej gali finałowej w Audytorium Muzeum w dniu 18 czerwca br. 


Na konkurs w tym roku napłynęło 21 uczniowskich  projektów społecznych. Do finału jury konkursowe zakwalifikowało projekty z siedmiu szkół, otrzymały one nagrody i wyróżnienia.  Podczas gali, młodzi finaliści konkursu opowiedzieli, w jaki sposób postawa Ireny Sendlerowej zainspirowała ich do działania. Pomoc społeczna którą uruchomili, przybrała postać dziesiątek bardzo różnych, nieraz wielce oryginalnych akcji niesienia pomocy konkretnym ludziom. Po gali, zwycięskie zespoły uczniowskie uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum oraz Żydowski Instytut Historyczny. Nagrodą było także zwiedzanie innych miejsc w Warszawie oraz rejs statkiem po Wiśle.

Program "Pamięć dla przyszłości" powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” w Polsce w 2003 roku. Jest on realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia z  Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Żydowskim Instytutem Historycznym i Muzeum POLIN.