Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu: świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy. Usługi będą świadczone w okresie marzec – lipiec 2019, od momentu zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

Załączniki:
 • Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi hotelarskie
  Pobierz plik 524.97 KB / PDF
 • Ogłoszenie
  Pobierz plik 3.63 MB / PDF
 • Opis przedmiotu zamówienia
  Pobierz plik 1.26 MB / PDF
 • Istotne postanowienia umowy
  Pobierz plik 656.78 KB / PDF
 • Formularz ofertowy
  Pobierz plik 30.5 KB / MSWORD
 • Harmonogram
  Pobierz plik 517.2 KB / PDF
 • Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
  Pobierz plik 24.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  Pobierz plik 24 KB / MSWORD