Patronat POLIN
23.11.2019

Noach Lasman "Wspomnienia z trzech światów" - premiera książki

Noah Lasman "Wspomnienia z trzech światów" - okładka książki, ze zdjęciem autora
Noah Lasman "Wspomnienia z trzech światów" - okładka książki, ze zdjęciem autora, fot. Wydawnictwo Miejskie Posnania

"Wspomnienia z trzech światów" to autobiograficzna opowieść poznańskiego Żyda, izraelskiego geologa i polskiego pisarza Noacha Lasmana (1924-2018).

Stanowi ona przejmujący zapis jego losów i obraz żydowskiej Polski na przestrzeni ponad trzydziestu lat. Od endeckiego, przedwojennego Poznania, przez długą i ciemną okupację, podczas której jego rodzinę i cały żydowski świat w Polsce eksterminowano, po komunistyczną obietnicę, po której autor tej książki wraz z rodziną emigruje z ojczyzny w 1957 roku. Opisy niewoli w rękach AK, bycia żołnierzem Żydem w 2 Armii WP, czy budowania życia na nowo w Izraelu, należą do unikalnych w literaturze wspomnieniowej polskich Żydów.

"Wspomnienia z trzech światów" to książka epicka, uczciwa i niepokojąca. Napisana z emocjonalnym dystansem, żywym językiem. "To nie literatura piękna, a raczej autentyczne, dziennikarskie reportaże z pola walki o życie", określa tę twórczość Iaakov Karcz, przyjaciel pisarza. Nie ma tu Żydów, Polaków, Niemców czy Rosjan – są ludzie o różnych charakterach, mocni i słabi, dobrzy i źli, a każdemu oddane jest to, co mu się należy. Jak pisze Karcz, Lasmana "irytowały próby dostosowania czasów wojny i Zagłady do etosów narodowych, w których ważne jest nie tyle co było (bo to można przemilczeć i zakopać), ile raczej co powinno być było. Z tych usiłowań powstawały legendy, które szybko stawały się ciałem".

Ta książka powstała przeciw tym legendom. Daje świadectwo i dąży do prawdy.

Niniejsze wspomnienia to wybór z pięciu odrębnych książek Noacha Lasmana oraz jego innych tekstów. Niemal w całości są one po raz pierwszy publikowane w Polsce.

Andrzej Niziołek  (autor opracowania)