Rocznice i święta
16.05.2020

16 kwietnia 1943 roku zakończyło się powstanie w getcie warszawskim

Czarno-białe zdjęcie ruin Warszawy, terenu getta, po II wojnie światowej. Na środku biały napis Zagłada 1939-1945
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich