Ogłoszenie
17.03.2021

Oferta pracy: Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

zdjęcie ilustracyjne = okno
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DPO/EZB

Opis stanowiska Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Podstawowe obowiązki:

 • ewidencja zbiorów cyfrowych w programie w repozytorium cyfrowym Muzeum, a docelowo w stosowanym w muzeum oprogramowaniu iArt, zgodnie z przyjętym standardem i procedurami;
 • nadzór nad harmonogramem i przebiegiem migracji zbiorów do iArt;
 • przygotowanie do korzystania z iArt pracowników Działu Upowszechniania i wybranych pracowników innych działów, odpowiedzialnych za opracowanie wytwarzanych przez nich zbiorów cyfrowych, w tym m.in. zakładanie kont użytkownikom, nauka korzystania z oprogramowania, wsparcie w bieżącej pracy z iART;
 • nadzór nad opracowaniem zbiorów cyfrowych w iArt, zgodnie z przyjętym harmonogramem i polityką gromadzenia zbiorów; 
 • przygotowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa dla plików przechowywanych w repozytorium cyfrowym;
 • ewidencja wywiadów historii mówionej i nośników cyfrowych gromadzonych w Muzeum w istniejących już bazach wywiadów i nośników;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami partnerskimi i ekspertami, w dziedzinie rozwijania dobrych praktyk z zakresu ewidencji, opracowania i bezpiecznego archiwizowania zbiorów cyfrowych w instytucjach kultury;
 • weryfikacja praw do udostępniania zbiorów w ramach współpracy z Działem Zbiorów nad reinwentaryzacją, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac;
 • udostępnianie i pozyskiwanie zbiorów cyfrowych na potrzeby pracowników Muzeum oraz podmiotów zewnętrznych w ramach obsługi skrzynki digital@polin.pl;
 • kontrola jakości zbiorów cyfrowych zgodnie z przyjętymi standardem i procedurami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, studia żydowskie);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu zbiorów muzealnych lub archiwalnych;
 • doświadczenie w obsłudze systemów elektronicznej ewidencji muzealiów, archiwaliów lub zbiorów cyfrowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów digitalizacyjnych zbiorów muzealnych lub archiwalnych;
 • znajomość zasad udostępniania i pozyskiwania wizerunków zbiorów w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • umiejętność obsługi programów MS Office (w szczególności Word, Excel, Access);
 • doświadczenie w pracy z bazami danych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne pozwalające na sprawną koordynację ewidencji zbiorów i migrację zbiorów cyfrowych w różnych działach;
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań;
 • umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami;
 • zdolność adaptacyjna, otwartość na nowe wyzwania; 
 • dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Mile widziane:

 • znajomość przepisów prawa muzealnego i archiwalnego; 
 • znajomość standardu SPECTRUM 4.0.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 30.03.2021. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DPO/EZB. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".