Wystawy
17.01.2020

Galeria Dziedzictwo – program towarzyszący

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, warsztatach, dyskusjach poświęconych dorobkowi wybitnych Żydów polskiego pochodzenia, których dokonania, życiorysy, idee prezentujemy w najnowszej galerii "Dziedzictwo".

W październiku zapraszamy na kolejne wydarzenia poświęcone bohaterkom i bohaterom Galerii Dziedzictwo.

17 października zapraszamy na spotkanie w języku angielskim „Reading Room discussion online: Utopias, Revolutions, Lives: What Is The Legacy Of Polish Jews?”, podczas którego o dziedzictwie  polskich Żydów i Żydówek będą rozmawiać: Moshe Rosmann, James Loffler, Michał Trębacz, a moderować spotkanie będzie Barbara Kirshenblatt-Gimblett.

Reading Room discussion online: Utopias, Revolutions, Lives: What Is The Legacy Of Polish Jews? | Facebook

22 października odbędzie się spotkanie w ramach cyklu „Pragmatycy i wizjonerzy” – tym razem będzie ono poświęcone dorobkowi naukowemu Heleny Deutsch.

Październikowe spotkanie poświęcone będzie Helenie Deutsch – pochodzącej z rodziny zasymilowanych galicyjskich Żydów, psychoanalityczce, uczennicy Zygmunta Freuda, badaczce psychologii kobiet. Podczas spotkania o karierze naukowej i życiu prywatnym Heleny Deutsch będą rozmawiać: Lena Magnone i Paweł Dybel, a moderować spotkanie będzie Kazimiera Szczuka. 

Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo. Helena Deutsch | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Chcemy, aby losy polskich Żydów były dowodem na to, że nawet w niepewnych czasach można pokonywać ograniczenia, że warto dążyć do celu, brać odpowiedzialność za życie swoje i innych. Dziedzictwo tych wielkich ludzi może być zachętą oraz inspiracją także dla nas. Okazją do postawienia sobie pytań o własne korzenie, cele czy aspiracje.

Program "Dziedzictwo" przysporzy ku temu okazji – przez cały 2021 rok!