Rocznice i święta
29.04.2017

100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa

fot. NAC

14 kwietnia 2017 roku obchodzimy 100. rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa. Aby upamiętnić tego wybitnego uczonego, 29 kwietnia zapraszamy do Muzeum POLIN na dwa wydarzenia: spacer i koncert chóru POLIN.


29 kwietnia 2017 (sobota), wstęp wolny

Ludzie muszą być bardziej idealistyczni, niż jesteśmy. Wierzę, że to kiedyś nastąpi. - L. Zamenhof

Program wydarzeń

10:30 – 12:30
Spacer szlakiem przedwojennej ulicy Zamenhofa prowadzą wolontariusze pod opieką Zofii Mioduszewskiej z Działu Edukacji Muzeum POLIN.

Gośćmi specjalnymi będą członkowie Polskiego Związku Esperantystów w Polsce. Spacer rozpoczniemy czytaniem performatywnym książki Romana Dobrzyńskiego "Ulica Zamenhofa" przez esperantystkę z Zagrzebia Spomenkę Štimec.

14:00
Chór POLIN pod kierunkiem Seana Palmera wykona utwór inspirowany językami ulicy Zamenhofa, polskim i jidysz oraz ze względu na postać samego Zamenhofa, esperanto.

Chór POLIN to społeczny, eksperymentalny chór profesjonalistów i amatorów, młodych, dorosłych i seniorów, przedstawicieli mniejszości mieszkających w Warszawie, działający przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Oprócz tradycyjnych technik pracy z głosem, chór poszukuje też niestandardowych środków wyrazu: dźwięki, melodie i interpretacje powstają w wyniku indywidualnych i grupowych poszukiwań emisyjnych, rytmicznych i brzmieniowych.

Wydarzenie było częścią projektu "Dźwięki przedwojennej ulicy Zamenhofa" organizowanego przed Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w partnerstwie z Muzeum POLIN, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ludwik Zamenhof (1859-1917) i język esperanto

Ludwik Zamenhof urodził się w Białymstoku 15 grudnia 1859 roku. Już jako uczeń Gimnazjum Filologicznego w Warszawie rozpoczął pierwsze prace nad projektem języka międzynarodowego. Pierwsze efekty przedstawił kolegom w 1878 roku.

Po ukończeniu studiów medycznych prowadził praktykę lekarską na Litwie, w Wiedniu i Warszawie. Nie przerywał jednak prac nad językiem i w 1887 roku ukazał się pierwszy podręcznik języka międzynarodowego „Unua Libro” („Pierwsza Książka”), który podpisał pseudonimem Dr Esperanto.

Stworzenie neutralnego języka miało być odpowiedzią na poszukiwanie sposobu na komunikację wszystkich ludzi, ponad różnicami kulturowymi i społecznymi. Propozycja Zamenhofa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Już w 1888 roku w Norymberdze powstało pierwsze towarzystwo esperantystów, a pierwszy światowy Kongres Esperanto miał miejsce w 1905 roku we Francji. W 1907 roku, w czasie trzeciego Kongresu w Cambridge w swoim przemówieniu Zamenhof powiedział: „Esperantyzm dąży do wzajemnego porozumienia i w konsekwencji do poszanowania i miłości między ludźmi i narodami.”