Wystawy

Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie czasowej „Jak zrobić muzeum?”

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zapraszamy na oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie czasowej „Jak zrobić muzeum?”. Wystawa pozwala zapoznać się z historią tworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od narodzin idei i pierwszych działań podjętych w 1993 roku przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny po jej ostateczną realizację w 2014 roku (więcej informacji o wystawie „Jak zrobić muzeum?”)

Podczas oprowadzania możliwe będzie również zapoznanie się z modelem budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Model dostępny jest dla osób niewidzących, można go dotykać. Dostępne jest między innymi wnętrze modelu, pozwalające na zapoznanie się z kształtem ścian krzywoliniowych holu głównego. Model jest opisany w piśmie brajla.

Zgłoszenia na oprowadzanie przyjmuje Zuzanna Benesz, tel. 505 423 116, zbenesz@polin.pl.

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”